I Niedziela Wielkiego Postu – 14.02.2016 r.

with Brak komentarzy
  1. Po sumie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
  2. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 1700.
  3. W przyszłą niedzielę Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Zbiórka do puszek na misje.
  4. W piątek Drogą Krzyżową rozpoczynamy Rekolekcje parafialne.
  5. W sobotę od godz. 1100 udamy się do chorych w parafii. Proszę, więc ich złościć w zakrystii. Więcej szczegółów na plakatach.
  6. ZOZ w Rzeszowie ul. Fredry 9, pok.315, organizuje bezpłatne warsztaty praktyczne dla opiekunów osób starszych, przewlekle chorych oraz niesamodzielnych 12.02. Dodatkowe informacje na ulotce w gablocie.
  7. Parafialny Zespół Caritas organizuje zbiórkę nakrętek na sprzęt rehabilitacyjny dla Zosi Tendelskiej. Nakrętki można przynosić i składać w przedsionku kościoła. Można także wysłać SMS. Szczegóły na ulotce w gablocie.