18 Niedziela Zwykła – 31.07.2022 r. – Ogłoszenia

with Brak komentarzy
  1. W liturgii tygodnia:

– w poniedziałek wsp. Św. Alfonsa Marii Liguoriego

– w środę 1 miesiąca nabożeństwo do Św. Józefa

– w czwartek wsp. Św. Jana Marii Vianneya i 1 czwartek miesiąca

– w piątek 1 piątek miesiąca, Rocznica Poświęcenia Rzymskiej Bazyliki NMP – Matki Bożej Śnieżnej. Spowiedź od godz. 1630.

– w sobotę Święto Przemienienia Pańskiego i 1 sobota miesiąca

  1. Dziękuję bardzo za sprzątanie kościoła i kwiaty rodzinom państwa młodych. W tym tygodniu proszę rodziny: Jadwigi Welc, Michała Wróbel i Eweliny Flak.
  2. Zbliża się czas dożynek. Koordynatorem przygotowań jest Zespół Kielnarowianie, a do włączenia się w przygotowania proszę rejon Łany i rejon od granicy z Matysówką w dół do przystanku.